Barra superior

dimecres, 17 d’abril de 2019

Reparar paquets espatllats a Ubuntu

Amb Apt/Apt-Get


Primer, feu una actualització per assegurar-vos que no hi ha versions més recents dels paquets necessaris.
sudo apt update --fix-missing
 
A continuació, podeu intentar obligar Apt a cercar i corregir qualsevol dependència o paquet trencat. Això realment instal·larà els paquets que faltin i repararan les instal·lacions existents.

sudo apt install -f

divendres, 8 de març de 2019

Instal·lar Firefox ESR en Ubuntu 16.04

Per compatibilitat amb el variopint món de Java, Flash i totes aquestes tecnologies amb 50.000 forats de seguretat podeu mantenir una instal·lació antiga amb unes mínimes garanties de seguretat si no teniu més remei.

És molt fàcil. Al terminal:

sudo add-apt-repository ppa:jonathonf/firefox-esr-52;
sudo apt-get update;
sudo apt-get install firefox-esr
 

Fonts

divendres, 7 de desembre de 2018

Programem un semàfor

Avui, dia de lliurament de butlletins de notes, hem programat un semàfor


dijous, 22 de març de 2018

Crear un llançador per Arduino a Ubuntu

Forma ràpida (només al llançador lateral)

Només pitjam amb el botó dret per fixar-lo al menú lateral de l'escriptori Unity.

Integrant al dash d'Ubuntu

Si volem que aparegui al dash cream un arxiu amb el nom arduino.desktop
sudo gedit /usr/share/applications/arduino.desktop

I el modificam amb el contingut que es mostra a continuació.
[Desktop Entry] 
Type=Application 
Name=Arduino IDE
Comment=Entorn de Desenvolupament Integrat per plaques Arduino/Genuino
Exec=/home/usuario/carpetaPrograma/bin/arduino
Icon=/home/usuario/Images/arduino
Terminal=false
Categories=Development;Engineering;Electronics; 
MimeType=text/x-arduino
Keywords=embedded electronics;electronics;avr;microcontroller; 

Font

https://geekytheory.com/como-crear-un-lanzador

dimecres, 21 de març de 2018

Instal·lant VirtualBox dels repositoris propis


1. Afegim fonts
sudo gedit /etc/apt/sources.list
 2. Afegim la següent línia al final del contingut. Si la versió d'Ubuntu no és la 16.04 haurà de canviar xenial pel nom corresponent.
deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian xenial contrib

3. Descarregam les claus públiques d'Orange per apt-secure
wget -q https://www.virtualbox.org/download/oracle_vbox_2016.asc -O- | sudo apt-key add -

4. I amb el segun arxiu
wget -q https://www.virtualbox.org/download/oracle_vbox.asc -O- | sudo apt-key add -

5. Actualitzam la llista de paquets
sudo apt-get update

6. Instal·lam el programa
sudo apt-get install virtualbox-5.1

7. Instal·lam el paquet dkms per que els mòduls del nucli de l'amfitrió s'actualitzin en canviar la versió del nucli d'Ubuntu
sudo apt-get install dkms

8. Per realitzar algunes tasques, per exemple accedir als dispositius USB de l'amfitrió des d'una màquina virtual, l'usuari de l'equip amfitrió ha de ser membre del grup vboxusers . Ho comprovarem amb la instrucció.
groups

9. Per afegir-lo farem servir el comandament (per l'usuari ubtadmin)
sudo adduser ubtadmin vboxusers

Font:

Autenticació FreeRadius amb OpenLDAP

 1. Instal·lar Ubuntu Server 16.0 LTS
 2. Actualitzar paquets
  • apt-get update && apt-get upgrade -y
 3. Instal·lam FreeRadius
  • apt-get install freeradius freeradius-ldap -y
 4. Còpia schema FreeRadius per OpenLDAP
  • cp /usr/share/doc/freeradius/examples/openldap.schema /etc/ldap/schema/
 5. Afegeix l'schema OpenLDAP a la base de dades assegurant-nos de que no existeix
  • sudo ldapsearch -Q -LLL -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -b \ cn=schema,cn=config dn
 6. Seguim el procediment

Font

https://ubuntuforums.org/
https://tecadmin.net/
https://medium.com/
https://oxynets.wordpress.com/
https://serverfault.com/

Balanç de càrregues amb Ubuntu
Balanceador de carga Ubuntu

https://www.youtube.com/watch?v=lkJJ9sSaaLQBalanceador de carga en Apache desde Ubuntu Server

https://www.youtube.com/watch?v=pJ1JhM_3KQUBalanceo de Carga con sistema operativo Linux (Ubuntu)

https://www.youtube.com/watch?v=t3vn2CWxj0YLVS - Un Ejemplo con Alta Disponibilidad y Balanceo de Carga en Ubuntu 16.04

https://www.youtube.com/watch?v=9NHGNDZB5iE

dimarts, 20 de març de 2018

reinstal·lar o reparar grub

Per reinstal·lar grub amb boot-repair


sudo add-apt-repository ppa:yannubuntu/boot-repair 
sudo apt-get update 
sudo apt-get install -y boot-repair 
boot-repair

Font:

https://slimbook.es/tutoriales

dilluns, 19 de març de 2018

Arduino. Habilitant el port sèrie USB


Habilitant el port sèrie

1. Connectam l'Arduino a la placa i executam:
    $ ls -l /dev | grep ACM

Apareixerà una línia similar a:
crw-rw—- 1 root dialout 166, 0 sep 25 14:42 ttyACM0
que ens informa que només l'usuari root pot accedir al port.

2. Modificam els permisos del port sèrie:
    $ sudo chmod 777 /dev/ttyACM0

On ttyACM0 és el nom que va sortir en la primera exposició del comandament. També pot ser ttyACM1.

Resum
ls -l /dev | grep ACM; sudo chmod 777 /dev/ttyACM0

Dant permisos definitius

sudo usermod -a -G dialout usuari
sudo usermod -a -G uucp usuari

Font

http://akirasan.net/acceso-usb/
https://es.wikihow.com/usuario-root